Strategirummets Klima-Scenarie-Model

Her kan du downloade Strategirummets Klima-Scenarie-Model. 

Den findes i to udgaver:

  • en udgave, hvor alle nøgletal, der skal indlæses, er synlige
  • en udgave, hvor vi har skjult de nøgletal, der ikke er så vigtige, så brugeren lettere kan overskue de celler, der skal udfyldes.