Power Market Simulator scenarier

Power Market Simulator kan beregne fremskrivninger af elmarkedet. Brugerne fastlægger rammebetingelserne i form af prognoser for brændselspriser, CO2-kvotepriser, elforbrug, data for nye elproduktionsanlæg, mv., og så beregner PMS udviklingen af elproduktions-systemet.

Brugerne kan gemme de pågældende indstillinger i en fil, på deres egen computer.

Hvis du har lavet er scenarie, du gerne vil dele med andre, skal du sende PMS-filen til fn@strategirummet.com med en kort beskrivelse af fremskrivningen, så vil den blive lagt op her på denne side, og gjort tilgængelig for andre.

Strategirummet arbejder på at få indsat data svarende til klimafremskrivningen og "Analyseforudsætningerne til Energinet" i PMS. Når det er gjort, vil der blive lagt de tilsvarende PMS-filer her på siden, som andre kan downloade til deres PC, og derefter indlæse i PMS, så de kan lave deres egne analyser.