Links til andre El-markedsmodeller

Nedenfor er der en liste over de mest anvendte energisystem-modeller:

Balmorel: https://www.ea-energianalyse.dk/da/temaer/balmorel/ (Anvendes primært af EA Energianalyse)

EFI's Multi-area Power-market Simulator (EMPS): https://www.sintef.no/en/software/emps-multi-area-power-market-simulator/  (Anvendes primært af nordiske elselskaber)

Ramses: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/ramses_energisystemmodel.pdf (Anvendes af Energistyrelsen)

IntERACT: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller (Anvendes af Energistyrelsen)

Times: https://iea-etsap.org/index.php/etsap-tools/model-generators/times (Anvendes i Danmark primært af Energy Modelling Lab)

BID: https://afry.com/en/service/bid3-power-market-modelling (Anvendes af europæiske TSO-er – herunder Energinet)

SIFRE: https://energinet.dk/media/35uhcwjh/sifre-dokumentation.pdf (Anvendes af Energinet)