Analyse-processen

I det fysiske analyse-rum kommunikerer scenariegruppen online med eksperter, der kan hjælpe dem med eventuelle spørgsmål om, hvor vigtige udvalgte trusler og muligheder er for virksomhedernes rammebetingelser, og som også kan hjælpe dem med at vurdere sammenhængene mellem de forskellige trusler og muligheder. 

Tanken er, at ekspertgrupperne primært bruger den viden og de modeller, der ligger på e2g-platformen, og at de fylder den viden ind på platformen, som er vigtig, og som ikke ligger der i forvejen.

Hvis deltagerne har valgt den almindelige scenarieproces, skal de finde to trusler og muligheder, der er vigtige for deres strategiske beslutninger, som de ikke har indflydelse på udfaldet af, og som er indbyrdes uafhængige.

Eksperterne kan også hjælpe dem med at vurdere afhængigheder.

Scenariegruppen vælger nu de usikkerheder, der definerer scenarierne, og giver scenarierne navne. De overlader herefter scenarietavlen til de eksperter, der skal beskrive scenarierne. Beskrivelsen kan være en fortsættelse af den historiebeskrivelse, der viser, hvordan energisystemet er udviklet indtil nu. Beskrivelsen kan også fortælle en historie om, hvordan nutiden ser ud i 2035, 2040 og 2050.

Hvis deltagerne har valgt den avancerede scenarieproces, tager de hjem, og lader eksperterne vurdere sammenhængene mellem truslerne og mulighederne på scenarietavlen.

De mødes herefter senere, og får præsenteret sammenhængene mellem de forskellige trusler og muligheder. Ved dette møde vælger gruppen de trusler og muligheder, der skal definere deres scenarier, og de navngiver scenarierne.

De overlader herefter scenarietavlen til de eksperter, der skal beskrive scenarierne. Beskrivelsen kan være en fortsættelse af den historiebeskrivelse, der viser, hvordan energisystemet er udviklet indtil nu. Beskrivelsen kan også fortælle en historie om, hvordan nutiden ser ud i 2035, 2040 og 2050.

Scenariegruppen korrekturlæser scenariebeskrivelserne og godkender dem.

Gruppen sætter så en ekspertgruppe til at kvantificere scenarierne, hvilket betyder, at de laver prognoser for de vigtigste parametre, der bestemmer fremtiden. Disse prognoser vil være forskellige for hvert scenarie.

Scenariegruppen mødes og får forelagt prognoserne. De kan med fordel indkalde andre eksperter, som er med til at bedømme prognoserne. Scenariegruppen godkender prognoserne, og vælger de eksperter, der skal lave systemanalyser for hvert scenarie baseret på prognoserne.

Resultatet af disse analyser skrives ind i scenarierne.