Links til Omverdens-scenarier

Her skal der indsættes links til scenarier, der er udviklet som "Omverdens-scenarier". Hvis du har kendskab til offentligt tilgængelige scenarier, som kan skabe værdi for e2g-platformens målgrupper, er du velkommen til at sende en mail til fn@strategirummet.dk.

På e2g-platformen skal der være en indledning til hvert scenarie, som kort beskriver, hvordan scenariet kan bruges i forbindelse med innovation og teknologiudvikling. Dette krav overholdes ikke pt.

Tynd 2024.jpg

ENTSOe-scenarier

ENTSOe-scenarier