Brainstorming

Brainstorming-rummet er et fysisk rum, hvor deltagerne mødes på et neutralt sted - gerne et rum, der inspirerer til kreativitet.

Det eneste udstyr, der skal være i rummet er nogle post-it i forskellige farver, og en væg eller tavle, hvor deltagerne kan hænge deres udfyldte post-it.

Deltagerne skriver hver især deres bud på trusler og muligheder på post-it sedlerne, og herefter præsenterer de hver seddel for hinanden, og placerer dem på væggen

Herefter samler deltagerne de gule sedler som har trusler og muligheder, der ligner hinanden, i en ny seddel, med en dækkende tekst.

Nu flytter deltagerne sedlerne over på scenarietavlen

 I forbindelse med denne flytning tager deltagerne også stilling til, i hvor høj grad, de selv har indflydelse på udfaldet af truslen/muligheden

 

Herefter fortsætter scenariegruppen i analyse-rummet

På e2g-platformen er det ønsket, at der nedenfor kommer eksempler på brainstorming-processer, der kan inspirerer andre.