Introduktion e2g-formidlings-konceptet

 

Energisystemet og energisektoren er kompleks, og det er kun forbeholdt få eksperter at kunne overskue hele området. De fleste, der arbejder med energi, kender kun deres eget delområde, og har kun begrænset viden om, hvordan deres del at energisystemet spiller sammen med resten. 

Det er ikke godt nok. I det fossilt-frie samfund skal energi-medarbejdere arbejde meget mere sammen og finde løsninger på tværs af sektorerne. 

En anden spændende udfordring er, at der både er brug for samfundsvidenskabelige- og naturvidenskabelige kompetencer for at beskrive og forstå energisystemet. De to kompetenceområder kommunikerer på forskellige "sprog". Der skal derfor udvikles et formidlingssystem, der forener de to sprog, på en ligeværdig måde.

De komplekse sammenhænge i  energisystemet og energisektoren skal åbnes op for mange flere. Det kræver udvikling af pædagogiske formidlingsystemer, hvor de forskellige målgruppen for formidlingen ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i mange forskellige typer billeder af energisystemer, beslutningskæder, ikoner mv.

Forbillederne for udvikling af et fælles pædagogisk formidlingsystem inden for energiområdet er:

  • Microsofts Office-pakke samt Mac-produkterne, hvor brugerne på tværs af de forskellige produkter bliver mødt med samme overordnede struktur og de samme typer ikoner. I e2g-fællesskabet er vi enige om gøre det let for vores brugere, ved at anvende samme strukturer og samme ikoner i vores forskellige formidlingssystemer. De forskellige fagdicipliner skal alle kunne se sig selv i strukturen, ikoner, mv. 
  • Google Earth, hvor man kan zoome ind og ud på et velkendt geografisk kort, og hele tiden vide, hvor man er. I kortet er der endvidere indlagt den viden, de informationer og de data, brugerne har brug for. I e2g-formidlingssystemet er der et kort over det tekniske system (Naturvidenskab), som man kan zoome ind på, og der er et kort over beslutningssystemet (samfundsvidenskab), som man også kan zoome ind på. De to kort hænger sammen forståen på den måde, at man kan vælge et vilkårligt sted på det tekniske kort, og fremkalde kortet over beslutningerne, og så kan man se hvem og hvordan beslutningerne træffes inden for netop dette område. Beslutningskortet indeholder også de strategier og lovgivninger, der styrer det pågældende område. I dette kortsystem skal alle medarbejdere, der på en eller anden måde beskæftiger sig med energi, kunne zoome ind og se sig selv, og hvordan deres beslutninger påvirker det samlede system

Energy-Together fællesskabet er åbent for alle, der deler denne vision.