Fysisk scenarieværksted

Det fysiske scenarieværksted kan være en lastbil-trailer, der let kan indrettes til forskellige formål. Når der skal gennemføres en bestemt fase i en scenarieproces, køres traileren med den relevante indretning til et sted, der er passende tilgængeligt for deltagerne, hvor der er adgang til kantine og toiletter, og hvor omgivelserne inspirerer til den fase i scenarieprocessen, som deltagerne skal gennemføre.

Traileren kan indrettes på følgende måder:

  • I den historiske indretning er borde og stole opstillet som i et klasseværelse. Der er en storskærm i den ene ende, hvor deltagerne skal se PP-præsentationer og/eller videoer af den historiske udvikling. Der er endvidere plakater samt apparater, der viser den historiske udvikling. Traileren skal gerne køres til et sted, der rummer historien
  • Nutidsindretningen ligner den historiske udvikling, men plakater og apparater er udskiftet med symboler på nutiden. På storskærmen vises prognoser og aktuelle trends. Traileren skal gerne køres til et sted, som har relation til, hvor de store beslutninger træffes
  • Brainstorming-indretningen er meget anderledes. På den ene sidevæg er der en tavle, til de gule sedler med deltagernes trusler og muligheder. På den anden sidevæg hænger scenarietavlen, hvor deltagerne skal diskutere påvirkningsmuligheder og vælge de trusler og muligheder, der skal fastlægge scenarierne. Indretningen skal inspirere til kreativitet. Det skal omgivelserne også gerne gøre
  • Fremtidsindretningen ligner den historiske indretning, men nu viser storskærmen PP-præsentationer og/eller videoer af de fremtidsscenarier, som deltagerne har udviklet. Plakater og apparater illustrerer også de valgte scenarier

Der oprettes et selskab, der ejer traileren og de forskellige indretninger. Der ansættes to freelancere, en der koordinerer udlejningen af traileren, bestiller lastbiltransport og ordner regnskab, og en der skifter og vedligeholder indretningerne. Selskabet har et netværk til facilitatorer, der kan gennemføre scenarieprocessen.

Målgruppen kan henvende sig til selskabet og bede dem om at håndtere den samlede scenarie-proces, eller de kan henvende sig til facilitatorer, som så vælger at bruge virksomhedens trailer. I første tilfælde er virksomheden ansvarlig for scenarieprocessen. I andet tilfælde er virksomheden alene ansvarlig for den del, der vedrører traileren.

Hvis du vil høre nærmere vedr. projektet, eller hvis du vil deltage i videreudviklingen af projektideen, skal du skrive til fn@strategirummet.dk.