Se hvordan du får adgang til at træne indmeldingsstrategier

Hvis du vil træne, hvordan du indmelder til markederne for systemydelser, kan du melde dig på kurset: Strategi for indmelding til markederne for systemydelser". Se her

Hvis I er en virksomhed, der ønsker at træne indmeldinger til markederne for systemydelser internt i virksomheden, skal I henvende jer til fn@strategirummet.dk. Vi er så to mand, der kommer og gennemfører markedssimuleringen med jer med brug af SSMS-modellen. Det tager ca. 3 timer. Prisen er 15.000 kr. eksklusiv transport. Læringen med SSMS forudsætter, at I har gennemgået de præsentationer vedr. systemydelser, der ligger på Energinets hjemmeside. Vi kan også arrangere, at I får en indføring i systemydelser inden spillet starter. Det koster ca. 10.000 kr. og tager 1½ time.