e2g-forside3.jpg

Energy-Together-platformen

Der bruges mange penge og ressourcer på at udvikle og implementere nye grønne teknologier - det er godt; men der bruges for få ressourcer på at sikre, at teknologierne og anlæggene passer ind i fremtidens energisystem.

e2g-platformen er første version af en platform, hvor der er adgang til viden om sammenhængene i energisystemer, og hvor teknologiudviklere og projektudviklere via adgang til energisystem-modeller kan hente viden og inspiration til, hvordan deres ideer passer ind i fremtidens energisystem.

Strategirummet har udviklet første version for at illustrere, hvordan samspillet mellem teknologiudvikling og systemanalyser kan se ud. Ønsket er, at der er andre, der vil være med til at videreudvikle platformen, og at der er nogle, der vil være med til at finansiere driften af www.e2g.dk. 

Det er sikkert, at fremtiden ikke bliver som nutiden. Derfor bør man ikke investere i den grønne omstilling på basis af nutidens trusler og muligheder og på basis af data fra de nuværende energimarkeder. 

Teknologiudviklere og projektudviklere bør derfor afprøve deres projekter i systemmodeller, der beskriver officielle fremtidsforløb for energisystemet og elmarkedet. Udfordringen og gevinsten ved dette kan ses i denne video.

Det er ikke godt nok, at bruge andres fremtidsprognoser, for herved kommer man ikke til at arbejde med fremtiden. Man skal i stedet - eller som tillæg - bruge markedsmodeller til at analysere, hvordan potentielle investeringer i F&U&D-projekter samt anlæg, vil klare sig i de fremtidige energimarkeder. I forbindelse med større strategiske satsninger i udvikling af infrastruktur bør man bruge scenarieteknik.

e2g-platformen har til formål at øge vidensniveauet om sammenhængene i energi- og CO2-systemet, og at give teknologiudviklere og projektudviklere adgang til viden om det fremtidige energisystem og elmarked. Platformen indeholder derfor:

  • Et Videndelings-rum, hvor man kan blive klogere på sammenhængene i energi- og CO2-systemet via kurser og via links til undervisningsmateriale. Fokus er på den viden teknologiudviklere og projektudviklere har brug for
  • Et Data-rum med links til de vigtigste datakilder som skal bruges til teknologi- og projektudvikling
  • Et Model-rum, hvor man kan få hands-on erfaring med de grundlæggende teorier inden for energiområdet
  • Et Business-as-usual-rum, hvor der er adgang markedsmodeller med tilhørende data for BAU-fremskrivningen, og hvor man kan analysere rentabiliteten af de investeringer i F&U&D og anlæg, man ønsker at foretage
  • Et scenarieværksted, hvor man kan udvikle sine egne scenarier og se andres scenarier

Konkurrerende virksomheder kan uden problemer være fælles om at opstille scenarier. De kan så hjemme i deres egen virksomhed i fortrolighed udvikle visioner og strategier.

Om.jpg (1)

Om Energy-Together

Om Energy-Together
Målgruppe.jpg

e2g-platformens målgrupper

Målgruppe
Fællesskab.jpg

Deltag i e2g-fællesskabet

Deltag i e2g-fællesskabet

Indretning af e2g-platformen

Videndeling.jpg

Videndelings-rummet

Videndelings-rummet
Data.jpg

Data-rummet

Data-rummet
modeller.jpg

Model-rummet

Model-rummet
BAU.jpg (1)

Business-as-usual-rummet

BAU-rummet
Scenarieteknik.jpg

Scenarieværkstedet

Scenarieværkstedet

Beskrivelse af e2g-formidlings-konceptet

Koncept.jpg

e2g-formidlings-konceptet

e2g-formidlingskonceptet
Video vedr. e2g-koncept.jpg

Se videoen vedr. e2g-formidlings-konceptet

e2g-formidlingskonceptet

Informationer

Nyheder.jpg

Nyheder

Nyheder
Ideer.jpg

Ideer til bachelor- og kandidatprojekter

Ideer til bachelor- og kandidatprojekter

 

Kontakt

Flemming Nissen

Strategirummet

Kongensgade 94

7000 Fredericia

Mail: fn@strategirummet.dk

Mobil: 20579736

CVR: 30564944