Planer for - og ønsker til - videreudvikling

Planer for mindre forbedringer

  • CHP-anlæg behandles i den nuværende udgave af PMS som alle andre kraftværker. Det vil blive ændret til, at CHP anlæg får en timeprofil for et år, og at de får en virkningsgrad på 90 % svarende til, at de får den fulde fordel ved samproduktion

Planer for ny funktionalitet

  • Modellen vil blive udviklet med en mulighed for, at der regnes med Power Transfer Distribution Factors (projektet er igangsat og kører sammen med SDU og Danish Energy Economics)
  • Der vil blive indsat en mulighed for at lave beregninger med fleksibelt elforbrug (f.eks. elektrolyseanlæg)
  • Der vil blive give mulighed for, at brugeren kan aggregere elproduktionsanlæg i kategorier

Ønsker til videreudvikling (gerne sammen med andre)

  • Der ønskes indsat en mulighed for, at brugeren vælger en vilkårlig time det forudgående år, og laver en beregning for lande i EU, hvor der automatisk hentes forbrugsdata og data for transmissionskapaciteter fra ENTSOe-databasen