Testperiode 16. november - 10. december 2023

Vi kører test på Power Market Simulator i sidste halvdel af november måned og starten af december.

Hvis du vil være med til at teste PMS, og du ikke allerede har et login, skal du sende en mail til fn@strategirummet.com.

Vi er allerede opmærksomme på følgende fejl:

  • Den optimale Solver virker pt. ikke, fordi den er ved at blive skiftet ud med en nyere udgave. Klik derfor ikke på "Optimal beregning" - brug kun "Hurtig beregning"
  • Skift til anden valuta virker ikke. Det er ved at blive rettet. Den engelske udgave er endnu ikke frigivet til test
  • Ved opdeling af et prisområde i underområder i PMS-Experimental virker brugerindlæste fordelinger af maksimale forbrug ikke. Forbruget i de underopdelte områder bliver beregnet på basis af den samlede produktionskapacitet i hvert område
  • I PMS-Scenario virker brugerindlæste begrænsninger vedr. etablering af teknologier ikke. Der kan derfor udbygges helt frit med teknologierne. Hvis der er en teknologi, man ikke vil udbygge, kan man f.eks. sætte investeringsprisen for denne teknologi højt
  • Investeringsberegningerne i PMS-scenario kører meget langsomt i forhold til, når vi beregner lokalt. Det skal ændres. En beregning for Polen frem til 2030 tager 10 sekunder lokalt - men 2 minutter på serveren. Generelt set tager beregningerne på serveren betydeligt længere tid, end når vi regner lokalt. Det kigger vi på, når fejlene er rettet
  • I kan pt. kun beregne investeringer for et område ad gangen. Det er en fejl vi har rettet, men endnu ikke uploaded

Hvis du finder en fejl, eller der er et resultat, du synes ser mærkeligt ud, må du meget gerne sende en mail til fn@strategirummet.com. Gerne med vedlagt screenshot af de indstillinger i PMS, du har ændret og eventuelt eksport af fil med dine indstillinger.