Support

Hvis du har problemer med at bruge Power Market Simulator, eller hvis du undre dig over nogle af beregningsresultaterne, skal du sende en mail til fn@strategirummet.dk.

Vedlæg gerne en eksport-fil, med dine indstillinger.