Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Strategirummet

Kongensgade 94

DK-7000 Fredericia

CVR-nr.: 30564944

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via denne mailadresse: fn@strategirummet.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Brug af cookies med et funktionelt formål

Vi bruger "cookies" for at gøre dit besøg på vores hjemmeside lettere og for at tillade brugen af visse funktioner. Cookies er små tekstfiler, som bruges som identifikatorer. Vi overfører disse cookies via din webbrowser til din computers harddisk og er i stand til at læse disse under dit nuværende besøg ("sessionscookies"). Bemærk venligst, at visse cookies sættes, så snart du går ind på vores hjemmeside. Vores cookies er beskyttet af sikkerhedsstandarderne i din webbrowser mod brug af tredjeparter. Du har mulighed for at forhindre cookies i at blive gemt på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Dette kan dog begrænse funktionaliteten af vores hjemmeside for dig.

Brug af cookies til analyseformål

Hjemmesiden bruger også cookies til analytiske formål. Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugeren om brugen af cookies til analytiske formål gennem et "cookiebanner", og der indhentes samtykke fra ham/hende til behandling af personoplysninger anvendt i denne sammenhæng. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Desuden har du mulighed for at forhindre, at cookies gemmes på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser.

Retsgrundlaget for at behandle personoplysninger ved brug af cookies til analytiske formål, hvis brugerens samtykke hertil er indhentet, er art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Youtube

Denne hjemmeside bruger YouTube-knappen på det sociale netværk YouTube, som drives af YouTube LLC med hovedkvarter i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Når du åbner en side på vores hjemmeside, der indeholder et plugin af denne type, etablerer din browser en direkte forbindelse med YouTube-servere. Indholdet af YouTube-knappen overføres fra YouTube direkte til din browser, som derefter integrerer det i webstedet. Vi har ingen indflydelse på omfanget og indholdet af de data, som YouTube indsamler ved hjælp af denne knap. Se venligst privatlivspolitikken [https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=da] for information om formålet med og omfanget af dataindsamling, dens videre behandling og brugen af data fra YouTube, samt som dine relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv.

Hvis du er YouTube-medlem og ikke ønsker, at YouTube indsamler oplysninger om dig og linker til dine medlemsdata, der allerede er gemt af YouTube, skal du logge ud, før du besøger vores websted på YouTube.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. f) GDPR.

LinkedIn

Vores hjemmeside bruger funktioner fra netværket LinkedIn. Tjenesten leveres af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt "LinkedIn"). Hver gang en af vores sider, der indeholder LinkedIn-funktioner, tilgås, etablerer din browser en forbindelse til LinkedIn-serverne. Så vidt vi ved, gemmes ingen personlige data i processen. Især gemmes ingen IP-adresser, og brugsadfærden evalueres heller ikke.

Yderligere information om databeskyttelse og linkning til LinkedIn kan findes i LinkedIns databeskyttelseserklæring. Du kan se den på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. f) GDPR.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores hjemmeside, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Flemming Nissen

Strategirummet

Kongensgade 94

DK-7000

E-mail: fn@strategirummet.dk

Telefon: +45 20579736

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Vi bruger f.eks. IT-virksomheden Illumi til at hoste hjemmesiden.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.