Nyheder

Den 21. maj 2024: Ny version af PMS er nu tilgængelig

Testperioden er sluttet. Vi har fået rettet en række fejl og mangler, som brugere har gjort os opmærksom på. Den nye version af PMS, som vi nu frigiver har fået tilføjet en meget væsentlig funktion. Modellen kan nu regne med fleksibelt forbrug. Nu indgår der batterier og PtX-anlæg, og brugeren kan selv bygge disse anlæg og ændre data for anlæg med fleksibelt forbrug.

Vi har endnu kun testet betalings-systemet i vores Staging-miljø. Systemet er testet igennem, og vil i nærmeste fremtid blive overført til Produktion. Indtil da kan I få en gratis licens ved at skrive til fn@strategirummet.dk.

Den 16. november 2023: PMS-Testperiode starter

De fire versioner af Power Market Simulator i dansk version er offentliggjort til test. Testperioden fortsætter indtil den 1. februar 2024. Du deltager i testen ved at sende en mail til fn@strategirummet.dk. Så får du tilsendt et brugernavn og et login.

Den 28. juni 2023: Markedssimulatoren får en ny version, hvor brugerne kan opdele prisområder

Tre bachelor-studerende på software-uddannelsen på SDU har bestået deres bachelor-eksamen, hvor de har udviklet en model, der kan underopdele prisområder i Markedssimulatoren. Strategirummet har købt deres model, og den vil nu blive implementeret i Markedssimulatoren.

Den 22. marts 2022: Projektet vedr. udvidelse af Markedssimulatoren med Investeringsmodul er afsluttet

Markedssimulatoren har hidtil alene regnet på timebasis. Nu har Strategirummet sammen med SDU, Danish Energy Economics og Forsyningstilsynet udviklet et modul, der kan lave markedsscenarier mange år ud i fremtiden.