Licens eller køb af kildetekst

Vi anbefaler, at man først køber licens til Power Market Simulator og tester, om den opfylder de krav, man har, inden man beslutter sig for, om man vil købe kildeteksten til modellen eller fortsætte med at købe licenser.

Målgrupperne for "Køb af licens" og "Køb af kildetekst + database + hjælpeværktøjer" er:

Køb af licens:

 • Du skal brug PMS som et værktøj til at få praktisk erfaring med elmarkedet
 • Du er en virksomhed, der ikke selv har en analysemodel, og du ønsker at analysere fremtidige indtjeninger for eksisterende og nye el-anlæg, primært med anvendelse af de data, der ligger i Strategirummets version af modellen
 • Du er en virksomhed, der selv har en avanceret markedsanalyse-model; men har brug for et værktøj:
  • der hurtigt kan give svar på nogle spørgsmål
  • som kan bruges til screening af projektmuligheder
  • som kan bruges til test af egen model

Køb af kildetekst + database + hjælpeværktøjer

 • Du er en virksomhed, der ikke har en avanceret markedsanalyse-model
  • du ønsker at opbygge analyseviden
  • at indsamle og bruge egne data 
  • at kunne lave dine egne ændringer til modellen
  • at markedsføre din egen version af PMS

I forbindelse med valget mellem licens og køb er der følgende vigtige opmærksomhedspunkter:

 • Export/Import-funktionen i PMS er ikke tænkt og opbygget som en ekstra database. Systemet er udviklet til, at brugeren kan gemme de ændringer, brugeren laver, når man analysere et system, der som primær datakilde har PMS-databasen. Ændringerne via Export/Import gemmes i Umbraco-databasen i nogle tekstfiler. PMS-databasen kan man direkte tilgå med nogle sql-forespørgsler, hvis man har købt modellen. Den er meget mere brugervenlig. 
 • Hvis man ønsker at lave større ændringer i inddata til modellen, bør man derfor købe modellen, så man direkte får adgang til PMS-databasen. Det skaber lettere adgang og meget større sikkerhed
 • Hvis man f.eks. vil opdele eksisterende prisområder i delområder med henblik på test, kan man klare sig med køb af licens til PMS-Experimental. Hvis man derimod ønsker at bruge opdelingen mere permanent, bør man købe kildeteksten til PMS, for så kan man gemme opdelingen i databasen og på verdenskortet. Man får herved mulighed for at indlæse forskellige profiler for elforbrug, sol, vind og vand i de opdelte områder
 • Hvis man vil bruge betydelige ressourcer på at udvikle eksport/import-filer til PMS, bør man overveje at købe modellen. Når Strategirummet opdaterer med nye versioner er der en risiko for, at importfilerne ikke længere virker – og at man derfor skal have hjælp fra Strategirummet for at få dem til at virke
 • Hvis man dagligt vil bruge PMS meget, er det en fordel at købe modellen. Når man kører programmet lokalt nedsættes beregningstiden i PMS-Hour med ca. en faktor 2. Ved beregninger med PMS-Scenario er reduktionen en faktor 5 – 10. Man slipper for meget ventetid
 • Hvis man har ønsker til nye funktioner i PMS eller til ændring af eksisterende, bør man købe modellen. Strategirummet vil løbende implementere nye funktioner i vores version af PMS, men vi implementerer kun de funktioner, der har en bred målgruppe
 • Hvis man planlægger at bruge betydelige langsigtede ressourcer på at arbejde med PMS, bør man købe modellen, så risikerer man ikke, at Strategirummet sælger modellen til en anden virksomhed, som lukker for din adgang til modellen 
 • Hvis man køber modellen, skal man også selv købe data fra Enerdata. Man bestemmer derfor selv, hvornår og hvor ofte, man ønsker at få opdateret sine data
 • Kildeteksterne til PMS er veldokumenteret, og modellen er bygget struktureret op, så det er forholdsvis let at overtage modellen, hvis man har medarbejdere, der har kendskab til C+ og Java
 • Hvis man ønsker at markedsføre sin egen version af Power Market Simulator, skal man købe modellen

Her er et link til en standard-aftale vedr. køb af kildetekst + database + hjælpeværktøjer.

Hvis du vil undersøge muligheden for at købe kildetekst, database og hjælpeværktøjer, skal du skrive en mail til fn@strategirummet.dk