Køb licens

En ny udgave at PMS er nu tilgængelig. Den største nyhed er, at PMS nu kan håndtere fleksibelt elforbrug i form af batterier og elektrolyse-anlæg. Man kan også indsætte varmepumper med en maksimal pris for, hvad man vil købe el til.

Vi har kun testet betalings-systemet for køb af licenser i vores Staging-miljø. Vi forventer at overføre systemet til Produktion, så man kan købe licenser omkring 1. juni 2024.

Indtil da er licenserne gratis. Du kan få et login ved at sende en mail til fn@strategirummet.com.

Hvis du finder en fejl, eller der er et resultat, du synes ser mærkeligt ud, må du meget gerne sende en mail til fn@strategirummet.com. Gerne med vedlagt screenshot af de indstillinger i PMS, du har ændret og eventuelt eksport af fil med dine indstillinger.