Køb licens

En ny udgave at PMS er nu tilgængelig. Den største nyhed er, at PMS nu kan håndtere fleksibelt elforbrug i form af batterier og elektrolyse-anlæg. Man kan også indsætte varmepumper med en maksimal pris for, hvad man vil købe el til.

Vi har kun testet betalings-systemet for køb af licenser i vores Staging-miljø. Vi forventer at overføre systemet til Produktion, så man kan købe licenser omkring i slutningen af juni 2024.

Indtil da er licenserne gratis. Du kan få et login ved at sende en mail til fn@strategirummet.com.

Hvis du finder en fejl, eller der er et resultat, du synes ser mærkeligt ud, må du meget gerne sende en mail til fn@strategirummet.com. Gerne med vedlagt screenshot af de indstillinger i PMS, du har ændret og eventuelt eksport af fil med dine indstillinger.

Du betaler for licenser ved brug af