Beskrivelse af hvordan et prisområde opdeles

Da der er GIS-koordinater til alle elproduktionsanlæg i Power Market Simulator, er det muligt at udpege de anlæg, der hører til et vilkårligt geografisk område.

Udvidelsen af Power Market Simulator med muligheden for at opdele et prisområde i underområder, blev i første omgang gennemført som et bachelor-projekt på Syddansk Universitet.

Strategirummet købte rettighederne til resultatet af bachelorprojektet, og implementerede løsningen i PMS.

I kan læse bachelorrapporten her