Beslutningssystemet

Energisektoren

Hvis du er ansat i energisektoren eller hos myndighederne skal du kunne finde dig selv på kortet

Kæden af beslutninger går fra langsigtede forskning og udviklings beslutninger til øjeblikkelige driftsbeslutninger. Den overordnede opdeling er bestemt af de steder i beslutningskæden, hvor ansvaret for beslutningerne typisk overdrages fra en forretningsenhed til en anden. Energivirksomhederne vil derfor typisk være organiseret ifølge denne opdeling. Underopdelingen af de beslutninger, der træffes inden for forretningsenhederne, er baseret på den rækkefølge, hvorpå de vigtigste beslutninger træffes.

Den overordnede opdelingen er den samme, uafhængig af om beslutningerne vedrører udvinding af energi, transport af energi eller omdannelse til sekundær energi. Den viste underopdeling er et billede på de beslutninger, der typisk er vigtigst, og den rækkefølge, de kommer i. De enkelte virksomheder vil ofte anvende nogle andre navne, og medtage ekstra beslutningsgrupper.

Til hvert led i kæden er der knyttet nogle styre- og støtteprocesser. Du vil typisk sidde i styre- eller støtteprocesserne, hvis du er ansat i en stabsfunktion. Klik her for at læse mere.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!