Placering af bestemte virksomheder på E2G-kortene A

Eksempel A:

En navngivet virksomhed, der køber eksisterende møller og driver dem. Virksomheden stå selv for salget af den producerede strøm. Vedligeholdelsen er outsourcet til en servicevirksomhed. 

Scroll for at forsætte

Placering af bestemte virksomheder på E2G-kortene B

Eksempel B:

Et navngivet el-distributionsselskab, der køber alt nøglefærdigt og som har outsourcet vedligeholdelses-aktiviteterne. 

Scroll for at forsætte

Placering af bestemte virksomheder på E2G-kortene C

Eksempel C:

Et decentralt kraftvarmeværk, der bruger naturgas og træflis som brændsel. Værket står selv for vedligeholdelsesaktiviteterne, og sælger selv el og varme.

Du har nået enden af dokumentet